Bahattin Çeliköz

Özet


Sayın Editör, Editörü olduğunuz Türk Plastik Cerrahi Dergisinin Ocak-Nisan 1999 (Cilt 7 Sayı1) sayılı basımında Trakya Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ve Nöroşirurji Anabilim Dalında görevli Dr. A. Cemal Aygıt ve Dr. M. Kemal Hamamcıoğlu tarafında hazırlanan "Doku Genişleticiler Kullanılarak Geniş Miyelomeningosel Defektlerin Kapatılması" isimli makaleyi okuduk. Bu çalışmadan dolayı emeği geçenleri kutluyorum. Ancak bu çalışmanın benzeri tarafımızdan GATA Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalında yapılmış olup 23-25 Şubat tarihleri arasında Ilgaz'da yapılan Kış Sempozyumunda bildiri olarak sunulmuştur. Çalışma makale haline getirilerek "The repair of myelomeningocele with tissue expander" başlığıyla European Journal of Plastic Surgery'de (1996, Volume 19, No:6) yayınlanmıştır. Aynı makale Year Book of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery'nin 1998 yılı sayısında orjinal çalışma olarak da yayınlanmıştır. Bu yayınların birer adet kopyaları ekte sunulmuştur. Derginizde yayınlanan bu makalenin referans kısmına baktığımızda çlışmamızın adının bulunmadığını üzüntüyle izlemiş bulunmaktayız. Eğer yazarlar daha dikkatli literatür taraması yapmış olsalardı, bu orjinal çalışmanın daha önce ülkemizde yapıldığını ve literatüre geçtiğini görmüş olacaklar ve yayınlarında referans olarak kullanmış olacaklardı. Bu nedenle yazarların tarafınızdan bilgilendirilmesini diliyoruz. Biz Türk Plastik Cerrahi ailesinde birçok orjinal çalışmanın yapıldığını, ancak bunların aile bireyleri arasında gözden kaçtığını da biliyoruz. Bu nedenle Türk Plastik, Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Derneğinin başlatmış bulunduğu, ancak halen ne durumda olduğunu bilmediğimiz Türk Plastik Cerrahi Literatürünün bir an önce aktif hale getirilmesini diliyor, saygılarımızı sunuyoruz. Yazarlar Adına,Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.