Anterior Tibial Bölge Defektlerinin Gastreknemius Muskülokütanöz Flep Tekniği ile Tek Evrede Rekonstrüksiyonu

Onur Erol, Ali Barutçu, Cemalettin Çelebi

Özet


Alt ekstremitede anterior tibial bölgedeki defektlerin kapatılması, rekonstrüktif cerrahinin en zor konularından biridir. Gastreknemius kas-deri flepleri ile tek seansta avasküler bölgelere sağlıklı doku transferinin sağlanması, tamiri güçlükler gösteren anterior tibial bölge defektlerinin onarımı sorununa önemli ölçüde çözüm getirmiştir. Bu çalışmamızda, anterior tibial bölge defektlerini gastreknemius kas-deri flebiyle tek evrede onardığımız beş olgumuz takdim edilmektedir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.