A. Cemal Aygıt

Özet


Sayın Hocam, Türk Plastik Cerrahi Dergisi'nde yayınlanan "Doku genişleticiler kullanılarak geniş miyelomeningosel defektlernin kapatılması" başlıklı yazımızla ilgili gönderdiğiniz belgeleri inceledik. Biz, bir makaleyi hazırlarken internet üzerinden "medline"a ulaşarak dikkatli bir literatür taraması yapıyoruz. Bunun dışında, konu ile ilgilendiğini bildiğimiz yazarların makalelerine ulaşmaya çalışıyoruz. Takdir etmek gerekir ki, tüm dergileri tek tek inceleyerek lkiteratür aramak mümkün değildir. Sonuç olarak medline'a girmeyen bir dergide yayınlanmış bir makaleye ulaşmak bugün için tesadüflere kalmaktadır. Sayın Çeliköz ve arkadaşlarının, EWuropean Journal of Plastic Surgery dergisinde 1996 yılında basılmış olan makalelerini okuduk, kendilerini çalışmalarından dolayı kutlarız. Bu orjinal makaleye daha önce ulaşabilseydik mutlaka yararlanır, literatürler arasına ilave eder ve bizim yöntemimizdeki teknik farklılıklarla irdelerdik. Biz de üzgünüz. European Journal of Plastic Surgery dergisinin medline'da çıkmamasından dolayı bizim de sıkıntılarımız var. Sanırım burada daha önemli olan nokta bu dergide çıkan makalelerin izleyebildiği medline'da taranabilir olmasıdır. Acaba bu konuda bir gelişme var mı? Bunun dışında Türk Plastik Cerrahi ailesinin tüm çalışmalarına ulaşabilecek bir sistemin bir an önce oluşturulmasının bütün plastik cerrahlar için son derece yararlı olacağına inanıyoruz. Böylelikle bir makale hazırlanırken bazı literatürlere ulaşamamaktan doğan sorunlarda tamamen ortadan kalkmış olacaktır. Sayın hoclarımızın, merkezlerden uzakta bulunan ve makale yazma gayreti içinde olan bizi eğer kusurumuz varsa hoşgörü ile karşılayacağına inanıyor, saygılarımızı sunuyoruz. Yazarlar AdınaOnline ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.