Bası Yaralarının Cerrahi Tedavisi: 108 Olgunun Değerlendirilmesi

Ali Rıza Erçöçen, Sarper Yılmaz, Zeki Can, Murat Emiroğlu, Erdem Yormuk

Özet


Bu çaloşmada, 1992-1998 yılları arasında bası yarası ile başvuran 108 olgunun cerrahi tedavisi sunulmaktadır. Bası yarasının oluşmasını hazırlayan etiyolojik faktör, hastanın aktivite durumu, yaranın anatomik yerleşimi, tercih edilen cerrahi girişim ve karşılaşılan komplikasyonlar dikkate alınarak cerrahitedavinin etkinliği irdelendi. Uygulanan cerrahi girişim seçenekleri ve elde edilen sonuçlar; literatür verileri ile karşılaştırılarak, bası yaraların cerrahi tedavisine yönelik yklaşımlar tartışıldı.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.