Erkekten Kadına Primer Transseksüalizm Değerlendirme ve Tedavi Metodlarının Gözden Geçirilmesi

Tuğrul Maral

Özet


Transseksüelizm kişinin kendi biyolojik cinsiyeti ile, psikolojik cisiyet kimliği ve toplumdki cinsiyet rolü arasında uyumsuzluk olarak tanımlanır. Transseksüeller ısrarlı olarak cinsiyet değiştirmenin çaresini ararlar. Transseksüalitenin günümüzdeki tedavisi olan Cinsiyet Değiştirme Ameliyatları (CDA) pekçok etik ve yasal konular yaratmaktadır, ve ülkemizde bu konunun çok daha fazla araştırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu yazıda erkekten-kadına olan transseksüalizmin (erkek transseksüalitesi) psikiyatrik, endokrinolojik ve cerrahi açıdan değerlendirme ve tedavisi, ve konunun Türkiye'deki yasal boyutları gözden geçirilmiştir. Ayrıca, sınırlı sayıda hastada CDA ile olan tecrübemiz sunulmuştur.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.