Deprem Yaralılarına Plastik Cerrahi Açısından Yapılacak Tedavi Prensipleri ve Marmara-99 Depremi Tecrübesi

Tayfun Türkaslan, Oğuz Çetinkale, Akın Yücel, Yağmur Aydın, Muzaffer Altıntaş

Özet


Marmara depremi sonrası Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesine başvuran hastalar retrospektif olarakdeğerlendirildi. Toplam başvuran 683 olgudan, 60'ına hastanede yatırılarak plastik cerrahi tarafından müdahalede bulunuldu. Olguların tanısal dağılımı değerlendirildiğinde, en büyük grubu fasyatomi defektleri oluşturmakta idi (28 olgu). Diğer olguların yüz kırıkları, el yaralanmaları ve muhtelif doku yaralanmaları olduğu görüldü. Olgularda tedavi; greftleme, miniplak ile fraktür tesbiti, sinir ve tendon onarımı, flep ile onarım, ekstremite amputasyonu gibi rutin plastik cerrahi prosedürleri ile sağlandı. Olguların etyolojik değerlendirilmesinde yıkıntı altında ezilme dışında; yanlış kurtarma işlemleri, geç müdahale, transport yetersizlikleri ve hastaların yönlendirme kusurlarının olduğu saptandı. Bu tür yaralılara plastik cerrahi disiplini içinde yapılacak pek çok uygulama mevcuttur ve bunların afet psikolojisi dışında düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Plastik ve Rekonstrüktif cerrahiye kitlesel afet olayları sonrasında erken müdahele ve geç dönem komplikasyonların önlenmesi açısından büyük görevler düşmektedir. Bu tür yaralıların ve yaraların tedavisinde temel prensiplerin yerleşmesi ve hastaların daha az morbidite ile bu yaralanmaları geçirmesi ve bilgi birikimine katkısı olması amacıyla Marmara-99 depremi ile ilgili tecrübelerimizi bu makale ile aktarmak istiyoruz.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.