Glenoid Fossa Kırığı

Nilgün Markal Ertaş, Dilek Bağdatlı, Selim Çelebioğlu

Özet


Kondil kırığının eşlik etmediği glenoid fossa kırığı oldukça nadirdir. Glenoid fossa kırığı rutin röntgenografik incelemelerde görüntülenemez ve tanı ancak temporo-mandibular eklemin (TME) bilgisayarlı tomografik (BT) incelemsi ile konur. Bu yazıda angulus mandibula kırığına eşlik eden glenoid fossa kırığı bulunan bir olgu sunulmuş olup, ayrıca TME BT incelemesinin glenoid fossa kırıklarındaki önemi vurgulanmıştır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.