Alt Dudağın Tam Kayıplarının Onarımında Gate Flep Tekniği ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Ufuk Bilkay, Ulvi Güner, Cüneyt Özek, Hakan Gündoğan, Hakan Kerem, Tahir Gürler, Arman Çağdaş

Özet


Genellikle tümör cerrahisi sonrasında meydana gelen alt dudağın tam kayıpları hasta ve cerrah açısından hala önemli problemler yaratmaktadır. Dudağın yeniden oluşturulması için kullanılan ve hem estetik hemde fonksiyonel olarak memnun edici lokal flep seçenekleri sınırlı kalmaktadır. Kliniğimize başvuran ilerlemiş alt dudak kanserli 15 hastada, tümör rezeksiyonundan sonra oluşan tam dudak kayıplarının onarımı gate flep tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Ameliyat sonrasında 1 hastada geçici ödem, 2 hastada flep distalindeki küçük bir alanda sadece epidermis ve dermisi içeren yüzeyel nekros tesbit edildi. Ek ameliyatı gerektirecek flep dolaşım problemleri görülmezken, elde edilen sonuçlar estetik ve fonksiyonel açıdan tatmin ediciydi. Bu çalışmada, alt dudak eksikliklerinin onarım amaçları, Gate flep ile onarımdan sonra ortaya çıkan problemler ve elde edilen sonuçlar diğer yöntemlerle karşılaştırılarak, Gate flebin avantaj ve dezavantajları tartışıldı.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.