İlk Pansumanda Deri Grefti Kayıplarını Önlemek İçin Steri-Strip Uygulaması

Azize Kılıç, Emre Özdengil, Özlem Şahin

Özet


Primer olarak kapatılmayan defektlerin kapatılmasında değerli bir seçenek olan deri grefti uygulamasındaki başarı veya "kabul" greftin beslenmesindeki yeterliliğe ve alıcı yataktan olan vasküler gelişimine bağlıdır. Greft kaybının en sık sebebi, revaskülarizasyonu önleyecek şekilde greftin yatağından kaldırılmasına yol açan kan seroz sıvının greft altında birikmesi yani greftin yatağı ile olan temasının bozulmasıdır. Özellikle zemine yapışması zayıf olan bir greftin ilk pansumanda kaybı söz konusu olabilir. Greft tespitini sağlamak için sütür, tie-over dressing, fbrin yapıştırıcılar gibi birçok yöntem vardır. Biz de, bu klasik yöntemlere ilaveten ilk pansumanda olabilecek greft kaybını en aza indirmek için sütür veya fibrin yapıştırıcı yerine steri-strip kullandık. Ekonomik, zaman kazandırıcı, kolay uygulanabilir ve kolay kaldırılabilir olması gibi avantajları olduğunu da gözledik.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.