İnferior Pediküllü Teknik İle Redüksiyon Mammoplasti Deneyimlerimiz

Gökhan Adanalı, Asuman Tuncel, Meltem Ayhan, Metin Görgü, Bülent Erdoğan

Özet


Meme hipertrofilerinin tüm tiplerinde başarılı redüksiyon ve mastopeksi sağlayabailecek tek bir operatif prosedür yoktur. Günümüzde bu amaçla pek çok teknik kullanılmaktadır. Bu tekniklerden biri olan inferior pediküllü teknik sahip olduğu avantajlarla değişik büyüklükteki hipertrofik memelerde ve meme ptozisinde başarıyla kullanılabilmektedir. Bu avantajlar arasında "nipple-areola" kompleksi dolaşımının güvenilirliği ve duyarlılığının korunması, postoperatif dönemde laktasyon olasılığının yüksekliği, postoperatif meme projeksiyonunun tatminkar olması ve sonuçların kalıcılığı sayılabilir. Anakara Numune Hastanesi 1. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniğinde inferior pediküllü teknik ile redüksiyon mammoplasti 1998 yılından beri 25 hastaya uygulanmış ve yöntem sonuçları ile birlikte tartışılmıştır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.