İki Parmağı Ampute Elin Rekonstrüksiyonunda On-Top Plasti Tekniğinin Kullanılması

İsmail Kuran, Ayşin Karasoy, Uğur Tosun, Lütfü Baş

Özet


Başarısız replantasyonları izleyen parmak amputasyonları sonrasında görülebilen nörinom oluşumlarının tedavisi ve güdük rekonstrüksiyonu el cerrahisinin özel ve önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Kliniğimize sol el D3 ve D4'te yaklaşık iki yıl önce iş kazası sonucu proksimal falanks orta hattı düzeyinde oluşmuş amputasyon güdüklerinde ağrı ve hassasiyet, avuç içine aldığı özellikle küçük objelerin kısa olan 3 ve 4. parmak aralığından düşmesi şikayetleri ile bir erkek hasta başvurdu. Hastaya daha önce farklı merkezlerde 4 defa güdük revizyonu nörinom eksizyonu uygulanmıştı. Hem ağrı ve hassasiyeti gidermek hem de elin fonksiyonel kapasitesine katkı sağlamak amacıyla aşağıdaki operasyon planı uygulandı. Dördüncü. parmaktaki güdük tendon, sinir ve damar yapıları işaretlenip ayrılarak 1/3 metakarp proksimalinden ray amputasyonu uygun olarak ayrıldı. Metakarp kısaltılarak metakarpofalengeal eklem üçüncü parmağın proksimal falengeal eklemi olacak şekilde proksimal falanks düzeyinden ampute üçüncü parmağa aktarıldı. Bu uygulama ile üçüncü parmak uzatıldı, ray amputasyon ile fonksiyonel kapasite artırıldı, Sinir ucu sinir ucu ile anastomoz edilerek hedef orgna yönlendirldi.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.