Baş Boyun Yerleşimli Arterio-Venöz Malformasyonlarda Selektif Embolizasyon Destekli Cerrahi Girşimler

Yağmur Aydın, Tayfun Türkaslan, Cemal Şenyuva, Civan Işlak, Naci Koçer, Muzaffer Altıntaş

Özet


Kliniğimize 1993-1999 yılları arasında başvuran, baş-boyun yerleşimli 9 arterio-venöz malformasyon (AVM) olgusu, plastik cerrah ve girşimsel radyologlardan oluşan bir çalışma grubu tarafından takip ve tadavi edildi. Olguların 4'ü erkek 5'i kadın ve yaş ortalaması 27.4 idi. Olguların yaşları 18 ila 36 arasında değişmekte idi. Arteriovenöz malformasyonların 4'ü skalp, 3'ü kulak, 2'si maksiller kemik yerleşimli idi. Schobinger klinik evrelendirmesine göre 2 olgu evre II, 7 olgu ise evre III olarak değerlendirildi. Olgulardan 4'ünde yalnızca cerrahi eksizyon, 4'ünde ise selektif embolizasyonu takiben cerrahi eksizyon tedavi yöntemi olark seçilirken, maksiller yerleşimli bir olgu cerrahi müdahele sınırları dışında kabul edildi. Başka merkezlerde, AVM besleyici damarı bağlanan olgular "çalma fenomeni" nedeni ile alevlenmiş ve ileri evre hastalık ile başvurmuşlardır. Cildi koruyan cerrahi yaklaşımımız nüks ile sonuçlanmıştır. Ameliyat öncesi yapılan angiografik değerlendirme ve selktif ambolizasyon cerraha lezyonun hemodinamiği, akım şiddeti konusunda fikir ve planlama kolaylığı verirken ameliyat esnasında kanamayı azaltarak ameliyat süresini kısaltmıştır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.