Evre III-IV Lenfödemin Cerrahi Tedavisi: Charles ve Homans Teknikleri

Nezih Sungur, Ragıp Özdemir, M. Gürhan Ulusoy, Mithat Akan, Hıdır Kılınç, Ömer Şensöz

Özet


Lenfödem tedavisi; hasta ve hekim açısından henüz yüzgüldürücü sonuçların elde edilebildiği standart bir tedaviye sahip değildir. 1994-2000 tarihleri arasında kliniğimize başvuran 34 alt ekstremite, 11 üst ekstremite toplam 45 sekonder lenfödem hastasından; 28 hastaya Charles, 17 hastaya Homans tekniği uygulandı. Hastaların hepsinde 10 yılı aşkın süredir bulunan Evre III-IV lenfödem mevcuttu. Hastaların 2-6 yıl arasında takipleri yapıldı. Charles tekniği tatbik edilen 28 hastanın 4'ünde infeksiyona bağlı olarak greft kaybı oldu ve tekrar greft uygulandı. Altı hastanın ayak dorsumunda oluşan verrüköz lezyonlar nedeniyle ayak dorsumlarına ikinci operasyon uygulandı. Homans tekniğiuygulanan hastaların altısında medial ve lateral flep distallerinde parsiyel nekrozlar oluştu ve ikinci operasyonla greftlendi. Homans tekniği tatbik edilen 4 hastada ikinci kez aynı teknik uygulandı. Her iki teknikle opere edilen hastaların sonuçları değerlendirildi ve lenfödem cerrahisinde uygulanan bir çok teknik gözden geçirildi. Hastalarda kabul edilebilir düzeyde fonksiyonel ve estetik sonuç elde ettiğimizi gözlemledik.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.