Aşı Skarı Üzerinde Deri Kanseri Gelişimi: Beş Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Mehmet Bekerecioğlu, Mustafa Tezcan, İrfan Özyazgan, Charles E. Horton

Özet


Deri kanseri gelişimnde güneş ışığına maruz kalma en önemli etyolojik faktörlerdendir. Literatürde, deri kanserinin ultraviyole dışı faktörlerle ve predispoze faktörlerle ilişkisi incelenmiştir. Kronik bacak ülserleri, tatuajlar, uzun süreli travmaya uğrayan deri ve aşı skarları da deri kanserigelişiminde rol oynarlar. Aşı skarlarından oluşan malign değişiklikler en çok çiçek aşısında gelişir. Bu makalede biri suçiçeği skarına bağlı, dördü çiçek aşısı skarına bağlı deri kanseri gelişen beş olgu sunulmakta ve literatür gözden geçirilmektedir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.