Burun Defektlerinin Rekonstrüksiyonu ve Yöntemlerin Karşılaştırılması

İbrahim Yıldırım, Sıdıka Kurul, Muzaffer Altıntaş, Akdoğan Erözbek

Özet


Değişik derecelerde subtotal "full-thickness" burun defekti olan hastaların rekonstrüksiyonunda değişik teknikler gözden geçirilmiştir. 3 kadın, 4 erkek 7 olgu sunulmuştur. Olgulara 3 nazolabiyal, 1 mediyan alın ve 3 saçlı deri flebi uygulanmış, komplikasyon gözlenmemiştir. Rekonstrüktif sonuçlar çok iyi ve kozmetik sonuçlar memnuniyet vericidir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.