Ilımlı Derecede Etanol İntoksikasyonunun Rat Mcfarlane Flepleri Üzerine Etkisi

Mustafa Tercan, Kenan Çoban, Ahmet Çığlı, Süleyman Özen, Ali Gürlek

Özet


Ilımlı derecede etanol intoksikasyonunun rat akut McFarlane flebi üzerine etkisini değerlendirmek için kontrollü deneysel çalışma yapıldı. Rasgele seçilmiş ratlar modifiye sıvı, etanol içeren modifiye sıvı ve standart solid diyetle beslendiler. Etanol çekilme septomları (EÇS) derecelendirildi ve alkolik grup ılımlı derecede etanol intoksikasyonu olarak değerlendirildi. Akut dorsal McFarlane flepleri hazırlandı ve yerlerine yeniden sütüre edildi. Flepte nekroz ve kontraksiyon değerlendirildi ve kan örnekleri alınarak superoxide dismutase (SOD), kataloz (catalase) ve malondialdehyde (MDA) plazmada ve eritrositlerde postoperatif 10. günde ölçüldü. Alkolik grupta SOD ve MDA seviyeleri eritrositlerde düşük seviyede bulundu (p 0.005). Modifiye sıvı diyetle beslenenlerde flep kontraksiyonu diğerlerine göre daha az olarak değerlendirldi (p 0.005). Etanol içeren modifiye sıvı diyetle beslenenlerde fleplerde nekroz diğerlerine göre daha az tesbit edildi (p 0.005). Bu sonuçlar alkolik ratlarda artmış flep yaşama oranının antioksidan sistemin aktivasyonuna bağlı olabileceğini ve yüksek yağ içeren diyetle beslenenlerde flep kontraksiyonunda artış olabileceğini düşündürmektedir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.