Bilimsel Yazı Nasıl Yazılır?

Kenan Atabay, Selahattin Özmen, Osman Latifoğlu, Reha Yavuzer, Sühan Ayhan

Özet


Bilimsel yazı nedir, nasıl yazılmalıdır? Bu soru günümüzde akademik sistem içerisinde çalışan tüm bilim adamlarını ilgilendirmektedir. Uluslararası bilim arenasında kendini kanıtlamak isteyen her bilim adamı bu soruların yanıtlarım iyi bilmeli ve uygulamalıdır. Çünkü, sonuçları yayınlanmamış, dolayısıyla okuyucu kitlesine ulaşmamış bilimsel bir çalışma tamamlanmış olmadığı gibi, ulaştığı halde anlaşılamıyorsa da yararsızdır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.