Dudak ve Damak Yarıklı 142 Hastanın Etyolojik Açıdan İncelenmesi

Mehmet Bekerecioğlu, Mustafa Tercan, Bekir Atik, Önder Tan, Nazım Durak

Özet


Ayrı iki klinik durum olan dudak-damak yarıkları ve izole damak yarıkları, sık karşılaşılan heterojen konjenital malformasyonlardır. Sendromik olmayan olgular multifaktöryel kalıtım gösterir. Çevresel etkenler, annenin geçirdiğiinfeksiyonlar, bazı ilaçlar, beslenme durumu, anne-baba yaşı ve genetik faktörler yarık dudak-damak etyolojisinde rol oynar. Çalışmamızda, sendromik olguları içermeyen 142 dudak-damak yarık malformasyonlu hastaların etyolojik araştırılmasında, ilk trimesterde annenin ilaç kullanımı, annenin geçirdiği infeksiyonlar, annenin alkol kullanımı ve sigara içimi, doğum sırası (kaçıncı çocuk olduğu), anne-baba yaşı, sosyo-ekonomik düzey, annedeki hastalıklar, geçirdiği travma ve x-ray lımı sorgulandı. Van ilinde yapılan bu araştırmada, bilgiler oluşturulan standart form ile sağlandı.Değerlendirme, bu formlar ile sağlandı. Olgularımızın yaklaşık üçte birinde (%30.98), ilk trimesterde çeşitli ilaçkullanımı saptanırken, anne-baba akrabalık oranı ulusal orandan oldukça yüksek olarak (%53.52) belirlendi. Aynı zamanda düşük sosyo-ekonomik düzey ve kapalı toplumun özelliklerini yansıtan diğer bulgular da saptandı.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.