Göz Kapağı Çevresinde Laser Yardımıyla Yapılan Gençleştirici İşlemler

İsmail Kuran, Soner Tatlıdede, Gürsel Turgut, Çağrı Sade, Lütfü Baş

Özet


Göz kapağı ve çevresinin gençleştirici işlemlerinden kullanılagelen konvansiyonel yöntemlerin yanısıra çeşitli lazer uygulamaları son yıllarda hızla artmaktadır. Bu çalışmada yaşları 28-50 arasında değişen ikisi erkek toplam 12 olguda ultrapulse CO2 lazer kullanılmıştır. 8 olguda uygulamalar tüm yüz soyulmasının bir parçası olarak göz kapağı çevresinde 150-250 mj arasında 8-10 watt enerji ile tek pas yapılarak ultrapulse modunda uygulanmıştır. Sadece alt göz kapağına işlem yapılan 2 olguda transkonjoktival blefaroplasti (TCB) aynı lazerin kontinü modunda 8 watt enerji kullanılarak uygulandı. Kesi ve yağ eksizyonları fokus-defokus yöntemi ile yapıldıktan sonra aynı hastalara alt göz kapağı için soyma işlemi uygulandı. İki olguda ise üst göz kapağı deri ve yağ eksizyonlarında CO2 lazerden yararlanıldı. Bu olgulardan birine alt göz kapağına soyma, diğerine transkonjoktival blefaroplasti ve soyma işlemi uygulandı. Olgular en az 6 en çok 14 ay izlendi. Soyma işlemi uygulanan hastaların %25'inde üçüncü aydan sonra erken döneme kıyasla sonuçlarda görülen gerileme glikolik asit uygulamaları ile kontrol edilmeye çalışıldı. Bir olguda 6. ayda alt göz kapağı lateralinde üçgen tarzında eksizyon ile revizyon gerekti. İnsizyon ve eksizyonlar için lazerin kullanımında kansız ve hızlı çalışılabilme (kesme ve koagulasyon için aynı aletin kullanılması) avantajları görüldü, yara iyileşmesi ve postoperatif dönem açısından konvansiyonel yöntemlere kıyasla bir fark görülmedi.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.