Baş Boyun Bölgesindeki 9 Yıllık Serbest Flep Uygulamalarımız

Cüneyt Özek, Özgür Erdem, Ufuk Bilkay, Ulvi Güner, Cenk Tokat, Hakan Kerem, Mehmet Alper, Tahir Gürler

Özet


Bu çalışmada 1991-1999 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniğinde baş-boyun bölgesine serbest doku aktarımı yapılan 31 olgu değerlendirilmiştir. Opere edilen 31 hastanın; 1'i fasyal paralizi, 2'si hemifasyal mikrozomi, 7'si travma, 21'i ise tümör eksizyonu nedeniyle serbest doku aktarımına ihtiyaç duymuştur. Uygulanan fleplerin 2'si kas-deri flebi, 2'si osteokütan flep, 5'i kompozit kıkırdak flebi, 9'u kas flebi, 13'ü ise fasyokütan flep olarak kaldırılmıştır. Uygulanan fleplerin 29'u sorunsuz yaşarken, 2 tanesinde total nekroz görülmüştür.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.