Alt Ekstremite Yumuşak Doku Rekonstrüksiyonunda Serbest Flep Uygulamalarımız

Cüneyt Özek, Özgür Erdem, Ufuk Bilkay, Ulvi Güner, Cenk Tokat, Mehmet Alper, Tahir Gürler, Arman Çağdaş

Özet


Alt Ekstremitenin özellikle de ayağın ağırlık taşıyan yüzünün yumuşak doku rekonstrüksiyonu plastik cerrahlara çoğu zaman meydan okuyan bir sorun olmaktadır. Bölgesel dokuların rekonstrüksiyon için her zaman uygun olmaması serbest doku aktarımı zorunlu hale getirmektedir. Kliniğimizde 1991-2001 yılları arasında 22 hastaya lt ekstremite rekonstrüksiyonu için serbest flep uygulanmıştır. Etiolojik nedenler kronik yara (n=3), yanık skarı (n=2), tümör rezeksiyonu (n=5) ve travma (n=12) idi. Derfektlerin lokalizasyonu ise ayak sırtı (n=1), uyluk (n=1), topuk (n=4), ayak bileği (n=4), diz (n=4) ve kruris (n=8) idi. 18 olguda, fleplerde sorun yaşanmazken 4 olguda total nekroz gözlenmiştir. Total nekroz görülen 3 olguda serbest flep uygulaması yinelenmiştir. Bunların 2'sinde başarı sağlanmasına rağmen biri tekrar neroza gitmiştir. Bu nedenle bu olguya diz altı amputasyon uygulanmıştır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.