Geniş Penoskrotral Defektlerde Superomedial uyluk Flebiyle Skrotum Rekonstrüksiyonu

Kemal İslamoğlu, Ege Özgentaş

Özet


Penoskrotal bölgenin geniş defektleri travma veya Fournier gangreni sonucu meydana gelebilir. Bu defektler hem cinsellik yönünden hem de defekasyon açısından hastanın yaşam standartını düşürürler. Penisin ince bir deri ile testislerin ise daha kalın bir doku ile kapatılması önerilenmektedir.Bu makalede 1997-2000 yılları arasında kliniğimizde penoskrotal defekt nedeniyle ameliyat edilmiş 6 hasta sunuldu.6 hastada penoskrotal defekt nedeni Fournier gangreniydi. Penoskrotal bölgenin drenaj ve debridmanları uygun antibiyotik tedavileriyle desteklendi. 5 hastada diabetes mellitus varken bir hastada lenfoma izlendi. Hastalardaki penis deri kayıpları deri grefti ile giderildi. Testisler her iki uyluk iç yüzünden hazırlanan superomedial uyluk flebi ile kapatıldı. Sonuçta,superomedial uyluk flebi kullanılarak yeni skrotum oluşturuldu.Ayrıca yeni skrotuma genitofemoral ve ilioinguinal sinirin genital dalları vasıtasıyla erotik duyu da sağlandı.Yeni skrotuma erotik duyu getirmesi ve istenen genişlikte dizayn edilmesi nedeniyle, superomedial uyluk flebi geniş penoskrotal ve vulvar defektleri kapatmak için ilk yöntem olarak tercih edilmelidir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.