Koroner By-Pass Uygulanan Diabetik Hastalarda Sternotomi Sonrası Gelişen Sternum Enfeksiyonunun Cerrahi Tedavisi

Yağmur Aydın, Muzaffer Altıntaş, Akın Yücel, Mesut Seradjmir

Özet


Son 3 yılda kroner by-pass sonrası ağır sternum enfeksiyonu ve mediastinit gelişen 4 hastayı takip ve tedavi ettik. Hastaların dördü de 15 yılı aşan kronik diabet hastası idi ve sternum enfeksiyonu ortaya çuktuktan uzun bir süre sonra (ortalama2.5 ay) bizim tedavimiz altına girmişlerdi. Bu sürede hastaların üçü ikinci defa ameliyat edilmiş, bunun sonucu sternum tamamen yok olmuş, enfeksiyon ve nekroz daha yaygın hale gelmişti. Hastalar seri debridman ve nemli emici pansumanlarla ameliyata hazırlandı. İki hastada iki pediküllü pektoralis majör-rektus abdominis kas-deri flebi ile yara kapatıldı. Bir hastada pektoralis majör kas flebi ile mediastinumdaki ölü boşluk doldurulurken üzeri pektoralis majör kas-deri flebi ile kapatıldı. Dördüncü hastayı ameliyata almadan daha yara hazırlık aşamasında kaybettik. Bu yazıda srenum enfeksiyonlarının özellikleri, tedavi ilkeleri ve alınan sonuçlar irdelenmiştir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.