Bası Yaralı Olgularad Tedavi Yaklaşımlarımız ve Sonuçlarımız

Hayati Akbaş, Ata Uysal

Özet


Bası yaraları sık karşılaşılan ve tedavileri güçlük arz eden yaralardır. Birçok farklı cerrahi yöntemlerin ve fleplerin ortaya konulması ile bası yarası cerrahisi tedavisinde ilerlemeler kaydedilmesine rağmen hala kabul edilmektedirki, bası yarası tedavisi hem hasta hem de cerrah için büyük problemdir. Kliniğimizde tedavi edilmiş bası yaralı olgular ile ilgili deneyimlerimiz sunulmuştur. Olgulardaki risk faktörleri lokalizasyonlar, tedavide kullanılan metodlar ve ortaya çıkan komplikasyonlar gözden geçirilmiştir. Ocak 1991'den Ekim 2000 tarihine kadar, bası yarası nedeniyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı'na müracaat etmiş ve tedavi edilmiş 64 olgu gözden geçirilmiştir. Bu olgularda toplam 187 bası yarası mevcut olup, olguların 38'i (%59) erkek 26'sı (%41) bayan hasta idi. Ortalama yaş 35 idi. Toplam 187 bası yarasından 43'ü (%23) konservatif yöntemlerle tedavi edilirken 144 (%67) bası yarası cerrahi yöntemlerle tedavi edildi. Olgularımızda en yaygın lokalizasyon sakral bölge 51(%28) idi. En sık risk faktörü trafik kazaları 23(%36) olarak tesbit edildi. Sakral bası yaraları için ilk tedavi seçeneği gluteal fasiokütanöz flepler, trokanterik yaralar için tensör fasya lata flebi ve iskial yaralar için gluteal ada flepler olmuştur.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.