734 Akut Yanıklı Sivil ve Asker Hastanın Retrospektif Analizi

Cengiz Açıkel, Fatih Peker, Fuat Yüksel, Ersin Ülkür, Bülent Kale

Özet


Bu retrospektif çalışma Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Yanık Ünitesi'nde Ocak 1997- Mayıs 2000 tarihleri arasında tedavi edilen 734 akut yanıklı asker ve sivil hasta üzerinde yapılmıştır. Ayaktan tedavi edilen 537 minör yanıklı hastanın %35'i ve hospitalize edilen 197 orta ve büyük yanıklı hastanın %54'ü sivildi. Haşlanma küçük yanıkların başlıca nedeni iken (%82), alev yanıkları; orta ve büyük yanıklarda en sık gözlenen etkendi (%64). Hastaları %19'u kadın %81'i erkekti. Hospitalizasyon süresi herbir yanıklı vücut yüzey alanı (YVYA) yüzdesi için 1.3. gündü. 105 Hastada 294 ameliyat yapıldı. Yatan hastalarda mortalite %11.2 ve ölen hastalarda ortalama YVYA %67 idi. Sekiz hastada inhalasyon yaralanması vardı ve bunların 7'si (%87.5) öldü. Tedavideki ilerlemeye rağmen yanıklı hastalarımızın epidemiyolojik özelliklerinin aynı kaldığı ve iyi organize edilmiş ve tüm ülke çapında acil önlemlerin alınmasına gerek olduğu sonucuna varıldı.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.