156 Mandibula Fraktürlü Olgunun Retrospektif Analizi

Hayati Akbaş, Ata Uysal

Özet


Mandibula multifonksiyonel ve kozmetik açıdan önemi olan bir anatomik yapıdır. Bu nedenle kırıkları tam olarak retore edilmelidir. Bu yazının amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi (OMÜTF) Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği'nde 1991-1999 yılları arasında tedavi edilen toplam 156 mandibula kırığı olgusunun retrospektif analizini sunmak ve bu konudaki deneyimlerimizi aktarmaktır. Kliniğimizde mandibula kırığı nedeniyle tedavi edilen bir kısım olgularda konservatif yaklaşım yeğlenirken, bir kısım olgularda açık cerrahi girişim uygun görüldü. Cerrahi girişimin uygun olduğu düşünülen olgularda tel veya miniplak-vida uygulaması yapıldı. Ameliyat sonrası olgular 3 ay ile 8 yıl arası takip edildi. Ortalama takip süresi 3 yıl olarak tesbit edildi. Olgular kırık lokalizasyonu, etiyoloji ve postoperatif komplikasyonlar yönünden değerlendirildi.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.