Pediatrik Ekstravazasyon Yaralanmalarında Doku Yıkama

Berkan Yılmaz, Erdem Tezel, Özhan Çelebiler, Ayhan Numanoğlu

Özet


Ekstravazasyon yaralanması,damar içine verilen ilaçların herhangi bir sebeple damar dışına çıkması ve burada doku harabiyeti yapması olarak tanımlanabilir.Özellikle çocuk ve yaşlı hastalarda,uzun süreli parenteralantibiotik tedavisine ihtiyaç gösteren damarlarıhassaslaşmış hasta grubunda problem olabilmektedir.Günümüzde bu tip yaralanmaların tedavisinde ortak kanı, etken maddenindamar dışına çıktığı yerde bir an önce seyreltilerek ortamdan uzaklaştırılmasıdır.Bu makalede, kolay bir yöntem olan doku yıkama tekniğini, 1994-2000 yılları arasında 48 ekstravazasyon yaralanmalı pediatrik hastanın uygun olanlarında uygulanmasının sonuçları özetlenmektedir. İlk 24 saat içinde değerlendirilen hastalarda bu yöntem uygulanırken,gecikmiş olgularda nekroz gelişmiş oldugundan debridman ve kapalı yara pansumanları ile hastalar takip edildiler.Doku yıkama grubunda yara iyileşmesi ortalama 13 gün olarak gözlenirken, kapalı takip edilen grupta yaralar ortalama 25 günde ve daha fazla skarla iyileşiyordu.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.