Karın Ön Duvarı Defektinin Torakoepigastrik Flep Onarımı

Nilgün Markal Ertaş, Arif Eroğlu, İlker Üsçetin, Selim Çelebioğlu

Özet


Kompleks veya tekrarlayan karın duvarı defektleri travma, enfeksiyon, radyasyon nekrozu veya tümör rezeksiyonu sonucunda oluşabilir. Bu defektlerin tedavisinde primer onarım, deri grefti fasyal sebestleştirme, doku genişletme, pediküllü veya serbest fasya-deri, kas veya kas-deri flepleri kullanılabilir. Bu yazıda torakoepigastrik flep ile rekostrükte edilen karın ön duvarı defektli bir hasta sunulmuş olup torakoepgastrik flep ve diğer tedavi seçenekleri literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.