Metin Yavuz

Özet


Sayın Editör, Editörü olduğunuz Türk Plastik Cerrahi Dergisinin Ocak-Nisan 2000 (Cilt 8 Sayı1) sayılı basımında Çukurova Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalından, Dr. Nazım Gümüş ve Dr. Önder Kıvanç tarafından hazırlandığı belirtilen "Çok Parçalı Mandibula Kırıklarının Değerlendirilmesi" isimli makaleyi okuduk. Uzmanlığını kliniğimizden yeni almış bir arkadaşımız tarafından yayınlanan bu makalede; Anabili Dalı'ndaki öğretim üyelerinin bilgisi dışında, tarafımızdan yayın için hazırlanan özellikli bazı hastaların ortopan tomografileri, bu makalede materyal olarak kullanılmıştır. Söz konusu materyaller aşağıda belirtilmiştir. Şekil 2C-Serbest vaskülarize iliyak krest flebi ile onarılmış mandibula defekti.Bu grafi; "Split Vaskülarize Serbest Krista İliaka Kemik Grefti ile Mandibula Rekonstrüksiyonu" başlıklı yayın materyalidir.Şekil 2D- Serbest vaskülarize fibula flebi ile onarılmış mandibula defekti. Bu grafi; "Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı Mandibula Defektlerinin Serbest Vaskülarize Fibula Kemik Grefti ile Rekonstrüksiyonu" başlıklı yayın materyalidir. Durumu bilgilerinize arzederek, bu düzeltmemizin derginizde yayınlanmasını diliyor,saygılarımızı sunuyoruz.Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.