366 Mandibula Fraktürü olgusunun Analizi

Haluk Duman, Mehmet Bozkurt, Mustafa Nişancı, Yalçın Külahçı, Mustafa Deveci, Murat Türegün, Selçuk Işık, Mustafa Şengezer

Özet


Mandibula yeri ve görevi nedeni ile vücut için çok önemli yapılardan biridir. Bu nedenle mandibula yaralanmalarının tedavisi, özel bir önem arzeder ve amaç anatomik ve fonksiyonel olarak yaralanma öncesine eşdeğer bir mandibulanın elde edilmesidir. Bu çalışmada Gülhane Askeri Tıp Akademisi Plastik ve REkonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı'nda 1994-1999 yılları arasında mandibula fraktürü nedeni ile tedavi edilen 366 hasta retrospektif olarak incelendi. Yaşları 8-69 arasında değişen (ortalama 24.3) hastalar 1-6 yıl takip edildiler. Etyolojide sırası ile en sık ateşli silah yaralanması (%27.86), dap (%24.54), trafik kazası (%22.9) tespit edildi. Kırık en sık angulusta (%25.38) ve takiben parasifiz (%19.16) bölgesinde görüldü. Toplam 128 (%34.97) hastada komplikasyon tespit edildi ve ensık görülen komplikasyon infeksiyon (30 olgu) (%8.19) idi. Komplikasyon oranının yaralanmanın şekli, girişim süresi ve tecrübe ile ilişkili olduğu gözlendi. Kemik defektli olgularda defekt büyüklüğüne göre greft ya da vaskülarize kemikle onarım uygulandı. Rijit internal fiksasyon uygulaması ile hastaların kısa sürede iş ve sosyal hayatlarına dönebilmeleri sağlandı. Mandibula yaralanmalarına en erken dönemde müdahale hem cerrahın işini kolaylaştırır, hem de daha başarılı sonuçlar alınmasını sağlar.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.