Eldeki Defektlerde Ters Akımlı Fleplerin Kullanımı

Barış Çakır, Mithat Akan, Serkan Yıldırım, Tayfun Aköz

Özet


Pedikülün, distalde yer alan başka bir vasküler yapı ile olan anastomozuna dayanarak, pedikül akımının aksi yönünde kaldırılan flepler, zıt akımlı olmaları nedeniyle ters akımlı flepler ("reverse" flepler) olarak adlandırılırlar. El defektlerinin rekonstrüksiyonunda tanımlanan pek çok seçenek mevcuttur. Ters akımlı flepler, geniş rotasyon arkına sahip olmaları, iyi renk ve kalite uyumu sağlamaları ve tek seanslı rekonstrüksiyona olanak tanımaları gibi diğer seçeneklere oranla pek çok avantajlara sahiptirler. Elde ters akımlı olarak kullanılan flepler; radial önkol, dorsal metakarpal, homodijital ve posterior interosseoz fleptir. Kliniğimizde üç yıl içinde, uygun el defektlerinin rekonstrüksiyonunda; üç ters akımlı radial önkol, iki ters akımlı posterior interosseoz, iki ters akımlı dorsal metakarpal ve 8 ters akımlı homodijital flep olmak üzere 15 ters akımlı flep kullanıldı. Bu makalede, el defektlerinde kullanılan ters akımlı fleplerin avantajları ve dezavantajları tartışılmakta ve klinik tecrübemiz aktarılmaktadır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.