Genç Erişkin Türk Toplumunda Fonksiyonel Penis Boyu

Mustafa Şengezer, Serdar Öztürk, Mustafa Deveci, Yalçın Külahçı

Özet


Fonksiyonel penis uzunluğunun belirlenmesi birçok ürolojik hastalıkta gerekli olabilmektedir. Bugüne kadar yapılan çalışmaların birçoğunda penis boyu ölçümü yapılmış olmasına rağmen, etnik toplumlarda penis boyu standartlarını araştıran çalışmalara pek yer verilmemiştir. Bu çalışmada Türk toplumunun genç erişkin popülasyonunda penis uzunluk standartlarının belirlenmesi amaçlandı. Çalışma fiziksel kusuru olmayan, gönüllü 200 deneğin katılımı ile gerçekleştirildi. Bu amaçla penisin üç değişik konumunda-flaksid, uzatılmış ve ereksiyon-uzunluk ölçümleri yapıldı. Bulunan değerler genel tanıtıcı istatistikler ve eşlerarası t-testi ile değerlendirildi. Ortalama flaksid, uzatılmış ve ereksiyon uzunlukları sırasıyla 6.80cm, 8.98cm ve 12.67cm idi. Flaksidden ereksiyona geçişi ifade eden ereksiyon uzunluk artışı ise ortalama 5.93cm bulundu. Penisin bir konumundan diğerine geçişte elde edilen uzunluk farklılıkları tüm gruplar için önemli bulundu (p 0.01). Bu çalışmada, sağlıklı genç erişkin Türk popülasyonunda, penisin değişik konumlarındaki penis uzunluk değeri standartları belirlendi.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.