Deri Lezyonlarının Klinik Ön Tanı ve Histopatolojik Tanılarının Karşılaştırılması

Mehmet Bekerecioğlu, Mustafa Tercan, Metin Karakök, Bekir Atik, Gökşen Hacımustafaoğlu, Dağhan Işık

Özet


Deri lezyonlarına, plastik ve rekonstrüktif cerrahi kliniklerinde sıkça karşılaşılmakta ve tedavileri yapılmaktadır. Deri lezyonunun ön tanısının doğruluğu histopatolojik incelenmesi ile ortaya konulur. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Eğitiminin bir parçası olan çeşitli deri lezyonlarının tedavisi, ön tanı ile şekillenir. Eylül 1995-Aralık 2000 tarihleri arasında, çeşitli deri lezyonları nedeniyle kliniğimize başvuran ve cerrahi olarak çıkartılan, 132 der kanserli ve 319 bengn deri lezyonlu toplam 451 hastanın klinik ön tanıları ve histopatolojik inceleme ile konan tanıları karşılaştırıldı. Deri kanserlerinde tanı uyuşmazlığı %9.84 iken benign deri lezyonlarında bu oran %11.91 ve toplamda %11.31 olarak saptandı. Bu çalışma, kliniğimizde tanı ve tedavileri yapılan deri lezyonlarının tanısındaki yanılma ve/veya doğruluk oranlarını belirlemek amacıyla yapıldı. Deri lezyonlarının klinik ön tanısının doğruluk oranının artması, klinik içi eğitimin bu konuya ağırlık vermesi ile artabilir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.