Alın ve Göz Çevresinde Botulinum Toksin A Uygulamalarımız

Soner Tatlıdede, Seyfi Akbay, Gürsel Turgut, Çağrı Sade, Aylin Kurt, Lütfi Baş

Özet


Alın ve göz çevresindeki minik kaslarının kasılmaları glabellar kaş çatma çizgileri, alın ve kaz ayağı kırışıklıklarının oluşma nedenlerindendir. Çizgili kaslarda etkileri öngörülebilen, geri dönüşlü felç oluşturan Botulinum A toksini 1990'dan beri üst yüz kırışıklıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. 1997 yılından bu yana yaş ortalaması 42.25 olan 208 hastada botulinum toksin A'yı (Botox-Allergan Inc. Irvine, CA) üst yüz kırışıklıklarının tedavisinde kullandık. Toksin 2ml serum fizyolojik ile sulandırılarak kullanıldı. Hastaların ihtiyacına göre glabella, alın ve kaz ayakları alanlarını değişik kombinasyonlarda , 12-60 ünite injeksiyonlar yapıldı. İnjeksiyonlar sonrası 3-5 gün (ort 3.45 gün) içinde etki başladı ve 3.5-9 ayda (ort 5.5 ay) etki sona erdi. Toksinin tamamen etkisiz olduğu 1 hastadaki uygulama yeterli etki gözlenmeyen 12 uygulamada ciddi olmayan komplikasyonlar görülen 16 uygulama haricinde kalan %89.15 uygulamada sonuçlar memnuniyet vericidir. Botulinum toksin uygulaması minimal invazif, emniyetli, direkt etiyolojiye yönelen etkili bir tedavi metodudur. Bu nedenlerle yüz gençleştirme girişimlerinde akla gelen ilk seçenek olabileceğini düşünmekteyiz.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.