İleri Derecede bir Rinofima Olgusu: Vaka Takdimi

Hayati Akbaş, Ethem Güneren, Lütfi Eroğlu, Ahmet Demir, Mustafa keskin, Ata Uysal

Özet


Burun hem fonksiyonunu engelleyen hende kozmetik deformiteye neden olan rinofima,burun cildinde bulunan sebase yapıların benign hipertrofisinden kaynaklanmaktadır. Etiolojisi bilinmeyen bu oluşumun tedavisi için farklı medikal ve cerrahi seçenekler tarif edilmiştir.Medikal tedavinin genelde yetersiz kaldığı rinofima olgularında cerrahi en çok tercih edilen yöntemdir.Kliniğimize başvuran 70 yaşındaki erkek hastadakl ileri derece yaygın tutulumlu rinofima için tutulan cilt grefti ile rekonstrüksiyon gerçekleştirilmiştir.Bu olgu sunumu ile birlikte rinofimanın patofizyolojisi ve farklı tedavi seçenekleri incelenmiştir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.