İlginç Bir Temal Yanık Sebebi: Bardak Çekme

Hayati Akbaş, Ethem Güneren, Lütfi Eroğlu, Ahmet Demir, Mustafa Keskin, Ata Uysal, Mustafa Ayyıldız

Özet


Yanık hekimlerin karşılaştığı en güç problemlerdendir.Güneş yanıklarından sıcak cisimlere kadar bir çok neden vücut üzerinde termal yanıklara neden olabilir. Olguların çoğu minör vakalardır ve ayaktan tedavisi mümkündür. Yanık sırasında oluşan yaranın derinliği, tutulan vücut bölgesi ve yanıklı sahanın yüzey genişliği tedai ve nihai sonuç üzerinde etkili faktörlerdir. Biz bu çalışmada sırt bölgesi derisinde ikinci derece deri yanık alanlarıyla müracaat ede bir olguyu sunuyoruz. Bu olguda yanık oluşturan etyolojik ajan oldukça ilginç idi. Yanık nedeni faktör Anadolu'da halk arasında bardak çekmek olarak bilinen ve vücutta özellikle sırtta lokalize miyalji benzeri ağrıları gidermek için kullanılan geleneksel bir tedavi yöntemi idi.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.