Ayak İkinci Parmak Transplantasyonu İle Üç Nokta Tutmasının (Tripod Pinch) Rekonstrüksiyonu

Ferit Demirkan, Metin Manouchehr Eskandari, Emrah Arslan, Şakir Ünal, İbrahim Cin

Özet


Turizm Fakültesi öğrencisi olan 20 yaşındaki bir hasta (dominanat) elini kıyma makinesine kaptırdıktan 6 saat sonra ameliyata alındı. Başparmak dışındaki tüm parmakları roksimal falanks seviyesinden ampute olup (metacarpal el) sadece 4. Parmağın ampute bölümü replante edilebilir durmdaydı. İlk aşamada bu parmak 2. parmak güdüğüne transfer edildi. 1 ay sonra sol ayak 2. parmağı, elde 3. parmak güdüğüne transplante edildi. Post-operatif 6. ayda her iki parmakta reinnervasyonun sağlandığı, ayaktan transfer edilen parmakta daha güçlü olmak üzere pinch ve tutma fonksiyonlarının başarıyla gerçekleştirebildiği tespit edildi. Multiple parmak amputasyonlarında üç noktadan tutma fonksiyonunu kazandırmak için yan yana en az iki parmağın rekonstrükte edilmesi gerekmektedir. Üç noktadan tutma, iki parmak pulpasıyla tutma (pulp-to-pulpe pinch)'ya göre daha sağlam olmakla birlikte,parmakların lateral stabilitesinde, asarak kaldırma kuvvetinde ve ince el hareketleri sırasında manipulasyon kabiliyetinde artışa yol açmaktadır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.