347 Serbest Doku Aktarımının Analizi: 6 Yıllık Deneyim

Mustafa Deveci, Mustafa Şengezer, Selçuk Işık, Murat Türegün, Haluk Duman, Mustafa Nişancı, Yalçın Külahçı

Özet


Değişik nedenlerle oluşan doku defektlerinin onarımında serbest doku aktarımları bir çok avantajı nedeniyle sıklıkla uygulanmaktadır. Bu çalışmada 1994-2000 yılları arasında GATA Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalında gerçekleştirilen serbest doku aktarımlarının başarısının,defektin nedeni, flep seçimi, anastomoz tekniği ve tipi ve flep iskemi zaman gibi değişkenlerden nasıl etkilendiğini ortaya koymak amaçlandı.Bu nedenle 191 ateşli silah yaralanması,39 travma, 57 tümör, 31 yanık rekonstrüksiyonu, 13 konjenital anomali, 6 osteomiyelit, 10 kronik yara olgusu değerlendirildi.Elde edilen sonuçlar alt ekstremite ASY olgularında daha düşük başarı oranı olduğu ve daha sık eksplorasyon gerektiği ayrıca flep iskemi süresi ile başarı oranı arasında ters orantı bulunduğunu gösterdi.Sonuçlarımız serbest doku aktarımı ile onarım planlanan hastalarda yukarıda sözü edilen parametrelerin ve hasta ve flep seçiminin son derece önemli olduğunu düşündürmektedir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.