Vertikal Rektus Abdominis Muskulokutan (Vram) Flebi ile Kompleks Yumuşak Doku Defektlerinin Onarımı

Ufuk Bilkay, Cenk Tokat, Cüneyt Özek, Naci Çelik, Hakan Gündoğan, Tahir Gürler, Mehmet Alper, Ecmel Songür

Özet


Vücudun ön tarafındaki kompleks yumuşak doku defektlerinin onarımı Plastik Cerrahlar için halen çeşitli sorunlar arzetmektedir.Bu zor bölgede çeşitli etyolojik nedenlere bağlı olarak oluşan defektlerde 1996-2000 yılları arasında kliniğimize başvuran 13 hastada Vertikal rektus abdominis muskulokutan (VRAM) flebi, vücudun ön yüzündeki geniş torakal, abdominal, pelvik, vajinal ve kasık defekti onarımı için kullanıldı. Hastaların yaşları 16 - 72 (ortalama 41.5) arasındaydı. Beş (% 38,46) hasta kadın, sekiz (%61,54) hasta erkekti. Hastalara uygulanan 13 flebin tümü sağkalmış olup yeterli kapama sağlanmıştır, Sadece 3 hastada (% 23,07) hematom, yağ nekrozu ve lenfatik drenaj gibi minör komplikasyonlar ortaya çıkmıştır.Bu cerrahi prosedürün sonuçları; güvenilir olduğunu ve vücudun ön yüzündeki geniş defektlerin rekonstrüksiyonunda uygun olduğunu göstermiştir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.