Geniş Lumbosakral Meningomyelosel Defektlerinin Bilateral İnterconnected Latissimus Dorsi-Gluteus Maksimus Kas-Deri Flepleriyle Rekonstrüksiyonu

Kemal İslamoğlu, Ege Özgentaş

Özet


Geniş lumbosakral meningomyelosel olgularında defektin nasıl kapatılacağı önemli bir sorundur. Nörol plağın kurumasını ve nörolojik defisitleri önlemek için iyi vaskülarize ve kalın flepler tercih edilmelidir. Bu makalede 1994-2001 yılları arasında geniş lumbosakral meningomyelosel defekti nedeniyle, bilateral interconnected letissimus dorsi-gluteus maksimus kas-deri flepleriyle rekonstrükte edilen 9 olgu sunulmuştur. Olgular 3 ay ile 7 yıl süresince takip edilmişlerdir. En erken ameliyat 8. saate gerçeleştirilmiştir. Olguların 5'i erkek, 4'ü kızdır. En küçük defekt çapı 5x4cm , en geniş defekt çapı 20x20 cm'dir. 6 olgu paraplejik iken, 3 olguda nörolojik defisit izlenmiştir. 6 olguya ameliyattan sonraki dönemde gelişen hidrosefali nedeniyle vetrikuloperitoneal şant takılmıştır. 4 olguda ameliyat yerinde Beyin Omurilik Sıvısı (BOS) kaçağı izlenmiştir. BOS kaçağı olan iki olguda menenjit ve sepsis gelişmiştir. Bir olguda orta hatta sütür açılmıştır. Bir olguda flebin distal ucunda parsiyel nekros izlenmiştir. Bilateral interconnected latissimus dorsi gluteus maksimus kas-deri flepleri relaksasyon, back cut insizyonu veri deri grefti gerektirmemiştir. Onarım yapılan nöral plağın üst bölümleri kalın ve iyi kanlanan dokularla örtülmüştür. Bu flepler nörolojik defisiti olmayan olgularda nörolojik komponentlerin kurumasını ve hasar görmesini önlemiştir. Sonuç olarak bilateral interconnected latissimus dorsi-gluteus maksimus kas-deri flepleri acil olarak kapatılması gereken geniş lumbosakral meningomyelosel defektleri için güvenilir ve etkili bulunmuştur.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.