Furlow Çift Ters Z-Palatoplasti ile Deneyimlerimiz.

Ethem Güneren, Ata Uysal, Hayati Akbaş, Lütfü Eroğlu

Özet


Bu çalışmada kliniğimizde uygulanan Furlow ameliyatlarının geç dönem sonuçları incelendi. 18 erkek 11 kız toplam 29 olgu ortalama 5 yıllık izleme sonrasında değerlendirirldi.19 olgu izole yumuşak damak yarığı, 10 olgu velofaringeal yetmezlik nedeniyle ameliyat edilmişti.Konuşma söyleyebilirlik ve anlaşılabilirlik yönünden puanlandı. Nazal kaçış düzeyi, balon şişirebilme, yumuşak damağın hareketliliği ve orta kulakta seröz otit varlığınında değerlendirilmesi sonunda artı puanlara velofaringeal kapanış, eski puanlar velofaringeal yetmezlik yönünde yorumlandı. Ayrıca olguların ağız içinden yumuşak damak boyları ve lateral sefalometrik grafilerden de yumuşak damak gölgelerinin boyları ölçüldü ve bu değerler karşılaştırıldı. 22(%76) olguda kabul edilebilir konuşma saptandı. 17(%59) olguda normal nazalite vardı. 18(%62) olgu kısmen yada tam olarak balon şişirebildi. Buna göre 19 (%65.5) olguda velofaringeal kapanım tespit edildi. Furlow yöntemi yumuşak damak kaslarını anatomik olarak doğru yönlendirdiği için sadece yarığın kapatılmasını değil aynı zamanda yumuşak damağın işlevselliğini de sağlar. Olgularımızda bu açıdan ele alınan balon şişirebilmenin velofaringeal yetmezlik değerlendirmesinde puanlanarak kullanılması ucuz ve kolay bir yöntemdir. Hasta ile cerrah arasında sıcak ilişki kurulmasına da yardımcı olur. Velofaringeal kapanın sonuçlarımız literatüre göre uyumlu ve ümit vericidir. Ayrıca bu çalışmada yumuşak damak boyunun lateral sefalometrik grafilerden standart hata payı ile örtülebileceği de gösterilmiştr.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.