İskemi-Reperfüzyon Hasarının Kas Flebi Üzerindeki Etkilerinin Mikrosirkulatuar Düzeyde Gösterilmesi

Gökhan Adanalı, Mustafa Nişancı, Asuman Tuncel, Dilek Şenen, Murat Türegün

Özet


Büyük ve komplike defektleri tek seansta form ve fonksiyon açısından başarıyla rekonstrüksiyonunu sağlamaları kas fleplerinin plastik cerrahi pratiğinde yaygın olarak kullanılmalarına yol açmıştır. Uzamış global iskemiye maruz kalan iskelet kası bunu takip eden reperfüzyon süresince ciddi hasara maruz kalmaktadır. Son yıllarda yapılan deneysel çalışmalarda iskemi sonrası reperfüzyona bağlı doku hasarının ve no-reflow fenomeninin gelişiminde lekositlerin anahtar role sahip olduğu gösterilmiştir. Bu deneysel çalışmada rat kremaster kas flebinde oluşturulan iskemi reperfüzyon hasarının etkileri mikrosirkulatuar düzeyde incelenmiş ve global iskemi ve buna takip eden reperfüzyona maruz kalan kas dokusunda mikrosirkulatuar düzeyde lökositlerin aktive olarak flepte mikrosirkulatuar dolaşımı ve akım hemodinamiklerini istatiksel olarak anlamlı derecede olumsuz olarak etkiledikleri ortaya konmuştur.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.