Fibrosarkomatöz Değişim Gösteren Dermatofibrosarkoma Protuberans: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Galip Ağaoğlu, Serhat Totan, Hıfzı Velidedeoğlu, Onur Erol

Özet


Dermatofibrosarkoma protuberans (DFSP) dermisten orijin alan, lokal agressif davranışlı, nadir görülen bir yumuşak doku tümörüdür. Tedavi lezyonun en az 3cm salim sınırla, fasyayı da dahil ederek yapılan eksizyondur. DFSP vakalarının küçük bir yüzdesinde tümörün bir kısmında fibrosarkomatöz bölgeler görülebilmekte ve bu sahalar hastalığın histolojik olarak fibrosarkomdan ayrımını güçleştirmektedir (DFSP-FS) yapılan birçok çalışmada hemen hemen tüm DFSP tümörlerinde immunohistokimyasal olarak CD34 pozitifliği bulunmuştur. Bu da DFSP'ın diğer fibrohistiositik tümörlerden (dermatofibrom, malign fibröz histiositom, infantil myofibromatoz, fibrosarkom, hipertrofik skar ve keloid) ayrımında son derece önemli bir tanısal ipucudur. DFSP-FS vakalarında en önemli tartışma konusu fibrosarkomatöz değişimin prognozu etkileleyip etkilemediği olmuştur. DFSP-FS vakalarında fatal rekürrens ve uzak metastaz insidansının daha yüksek olduğu kabul edilmektedir. Literatürde en kısa pre-rekürent ralık 6 ay olarak belirtilmiştir. DFSP'ta rekürens hızını belirleyen en önemli faktör ilk lezyon eksizyonu sırasındaki marjinin yeterliliğidir. Sonuç olarak FS değişim gösteren DFSP vakaları, bu değişimin olmadığı DFSP vakalarına göre belirgin olarak daha kötü prognozlu olup agressif tedavi ve yakın takip gerektirmektedir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.