Göğüs Duvarı Primitif Nöroektodermal Tümörü

Sühan Ayhan, Yakup Sarıgüney, Alper Sarı, Fulya Şahin, Tarık Çavuşoğlu

Özet


Primitif nöröektodermal tümör, nadir rastlanılan bir mezankimal tümördür. Özellikle çocuk ve genç erişkinlerde izlenen bu tümör, göğüs duvarı yumuşak dokusundan köken aldığında askin tümörü olarak adlandırılır. Bu yazıda 26 yaşında bir erkek hastadaki diafragma invazyonu olan Askin tümörü olgusu sunulmakatadır. Bu tümörün tedavisinde önerilen geniş cerrahi eksizyon ve cerrahi sonrası dönemde kombine kemoterapi ve radyoterapidir. Göğüs duvarı defekti de sentetik materyaller ve/veya kas flepleri ile rekonstrükte edilebilir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.