Kronik Böbrek Yetmezliğine Eşlik Eden Bir Elastozis Perforans Serpiginoza Olgusu

Hüseyin Borman, Tülin Güleç, Banu Bilezikçi

Özet


Elastozis perforans serpiginoza (EPS) nadir görülen ve nedeni tam olark aydınlatılmamış kronik seyirli bir deri hastalığıdır. Kutanöz perforan bozukluk başlığı altında toplanan dört hastalıktan biridir. Bu hastalıkta, değişime uğrayan elastik lifler yabancı materyel olarak algılanmakta ve transepitelyal yolla dışarıya atılmaktadır. Kliniğimizde değerlendirilen bir olguda görülen elastozis perforans serpiginoza lezyonu, klinik görünüm olarak klasik elastozis perforans serpiginoza tanımına uymayan ve kronik böbrek hastalığı ile birlikte görülen ikinci vakadır. Lezyon, iki kez cerrahi girişim sonrasında nüks etmiştir. Üçüncü kez eksizyon yapılmış ve daha önceki cerrahi girşimlerde uygulanan primer onarım yönteminin aksine yara sekonder iyileşmeye bırakılmıştır. Yaklaşık 20 gün sonra yara iyileşmiş ve son ameliyattan 1.5 yıl sonra rekürrens olmamıştır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.