Epidermodysplasia Verruciformis

Tuba Erdoğan Demiray, Mehmet Sar, Altan Acinan

Özet


Epidermodysplasia Verruciformis (EV) değişik human papillomavirus (HPV) tiplerinin neden olduğu kalıtsal bir hastalıktır. Yaygın deri bulgularının olduğu bu hastalarda melanom dışı deri kanserlerinin oluşumu sık olarak görülür bu yazıda EV tanısı konan bir hastada meydana gelen benign ve malign tümörler ve yapılan tedaviler literatür bilgileri ışığında değerlendirildi.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.