Alt Göz Kapağı Rekonstrüksiyon Seçeneklerinin Gözden Geçirilmesi ve Klinik Deneyimlerimiz

Hüseyin Borman, Tuğrul Maral

Özet


Göz ve gözle ilgili yapılar alt göz kapağının dahil olduğu periorbital bölge tarafından korunmaktadırlar. Alt göz kapağının bu fonksiyonel önemi yanında estetik önemide vardır. Bu nedenlerden dolayı periorbital bölgenin önemli bir bölümünü oluşturan alt göz kapağının rekonstrüksiyonu için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Alt göz kapağının kısmi veya tam-tabaka kayıplarında değişik tedavi prensşipleri uygulanmaktadır. Bu alanın rekonstrüksiyonunda, bu tabakaların yerine benzer özellikteki dokuların kullanıması gerekmektedir. Bu yazıda, alt göz kapağı rekonstrüksiyon seçenekleri gözden geçirilmekte ve konu ile ilgili deneyimlerimiz sunulmakatadır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.