Dupuytren Kontraktürü

Abdullah Keçik, Bülent Erdoğan, K. Güler Gürsu

Özet


Dupuytren kontraktürü tanısı ile cerrahi tedavi uyguladığımız hastalarımızı, hastalarımızın yakınmaları, yaşı, hastalığın etyolojisi ve yaşı, fizik muayene bulguları, uygulanan cerrahi prosedür, alınan sonuçlar ve komplikasyonları açısından gözden geçirdik. Bunkarı kaynak eserlerindeki bulgularla karşılaştırdık. Bu hastalık daha çok orta yaştaki erkeklerde ve her iki elde eşit oranda görülmekte, en sık yüzük parmağını tutmaktadır. Hastalıklı fasyanın geniş bir şekilde çıkarılması, eklem ve tendon deformiteleri yapmamış olgularda yeterli düzelmeyi sağlamaktadır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.