Karın Orta Hat Skarı Olan Hastalarda Vertikal Abdominoplasti

Hüseyin Borman, Tuğrul Maral,

Özet


Abdominoplasti, estetik ameliyatlar arasında en sık uygulanan ameliyatlardan biridir. Vertikal abdominoplasti ise karın orta hattında bıraktığı vertikal skar nedeniyle pek yaygınlaşmıştır. Ancak karın orta hattında vertikal skar olan hastalarda bu yöntemin bırakacağı skar bir dezavantaj olmamaktadır. Daha önce değişik nedenlerle abdominal cerrahi geçiren ve karın orta hat vertikal skarı olan, yaşları 46 ile 57 yıl arasında değişen (ortalama, 51.2 yıl) 5 hastaya kliniğimizde vertikal abdominoplasti yapılmıştır. Yeni bir insizyon oluşturmamak amacıyla vertikal abdominoplasti yapılan bu hastalarda tatmin edici sonuçlar elde edilmiştir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.