Areolanın Seboreik Keratosis'i ve 287 Hastanın Geriye dönük İncelenmesi

Ragıp Özdemir, Turgut Ortak, Cihat N. Baran, Nezih Sungur, Gürhan Ulusoy, Hıdır Kılınç, Ömer Şensöz

Özet


48 yaşında sol meme areola bölgesindeki seboreik keratosis'li bir hastayı sunuyoruz. Geçmişteki deneyimlerimize dayanarak bu durumdaki hastanın estetik beklentilerini dikkate alarak insizyonel biyopsi ve histopatolojik değerlendirme sonrasında areolar bölgeye dermabrazyon uyguladık. Hastanın bir yıllık takiplerinde herhengi bir komplikasyon olmadı. 1989-1999 yılları arasında 1854 seboreikkeratosis'li hastanın kliniğimize başvurduğunu saptadık. 1567 hastaya herhangi bir tedavi vermeden sadece önerilerde bulunulmuş, 287 hastada iyi huylu deri lezyonlarından kabul edilen seboreik keratozisin kötü huylu değişimi için açısından araştırılmış. 204 vakada lezyonun eksizyonu, 83 hastada küretaj ve dermabrazyon uygulanmış. Cerrahi öncesi alınan örneklerin histopatolojik incelemesinde, 3 vakada yassı hücreli karsinoma (%1.04), bir hastada malignmelanoma (%0.34) tesbit edilmiş. Hastaların takipleri süresince tekrarlama olmamıştır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.